Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Archiwa genetyczne jodły pospolitej
26.01.2016
2014-05-06

Aby zachować całość zasobów genowych jodły postanowiono zgromadzić klony wszystkich osobników zdolnych do rozrodu z terenu Parku na specjalnych plantacjach, będących żywymi archiwami genetycznymi. Archiwa genetyczne założono w 2002 roku. Z wytypowanych drzew zachowawczych jodły pobrano zrazy do szczepienia. Głównym zadaniem archiwów genetycznych jest zabezpieczenie całej zmienności genetycznej gatunku w postaci klonów drzewa matecznego, które z różnych przyczyn obumierają, przez co utracona zostanie niepowtarzalna informacja genetyczna oraz zawęzi się i tak już uboga pula genowa populacji lokalnej. Zabieg zabezpiecza właściwe warunki wzrostu i rozwoju dla klonów zgromadzonych na archiwum oraz gwaranuje zachowanie puli genowej jodły ekotypu sudeckiego.