Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Czynna ochrona orzesznicy i popielicy
26.01.2016
2014-09-29

Dla orzesznicy i popielicy obecność dużej ilości ubogich monokultur świerkowych w reglu dolnym jest barierą do kolonizacji rozproszonych siedlisk bukowych pomiędzy którymi nie ma łączników w postaci odpowiednich gatunków drzew i krzewów jako bazy żerowej i korytarzy ekologicznych dzięki którym izolowane populacje zwierząt mogłyby się przemieszczać. W reglu dolnym lasy bukowe powinny zajmować powierzchnię 1224,62 ha, natomiast zajmują tylko 378,21 ha co ma bezpośredni wpływ na liczebność populacji  orzesznicy i popielicy poprzez zmniejszony areał bazy żerowej i miejsc rozrodu. Zaplanowane zabiegi ochronne w projekcie mają poprawić docelowo warunki w zakresie bazy żerowej i miejsc lęgowych.