Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Czyszczenie budek lęgowych
26.01.2016
2014-11-17

Zadanie polega na corocznej kontroli wszystkich budek lęgowych i skrzynek dla ssaków i ptaków zamieszczonych w bazie danych GIS. Za pomocą urządzeń GPS ułatwiających lokalizację poszczególnych miejsc, odnajdywane są zamieszczone w bazie danych sztuczne schronienia. Następnie dokonuje się kontroli zasiedlenia budek lęgowych i skrzynek, analizując także pozostawione w nich ślady bytowania. Informacja o zasiedleniu lub o poszczególnych gatunkach na bieżąco w terenie jest wpisywana do bazy danych. Kontroli budek i skrzynek dokonuje się z pomocą drabin (drabiny proste, kilkukondygnacyjne) lub sprzętu wspinaczkowego. Baza danych jest każdorazowo poszerzana o lokalizacje nowo zawieszonych budek i skrzynek.