Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Grodzenia powierzchniowe
26.01.2016
2014-04-15

Grodzenia chronią nasadzenia jodły pospolitej, które są najbardziej narażona na zgryzanie przez jeleniowate. Ogrodzone fragmenty przebudowywanych drzewostanów stanowić będą centra przebudowy drzewostanów, które w przyszłości zostaną poszerzane w sposób sztuczny lub naturalny wytwarzając korytarze ekologiczne. Planowane grodzenia upraw zlokalizowane są wyłącznie w reglu dolnym i dotyczą przebudowywanych monokultur świerkowych, w których nie ma ostoi chronionych kuraków, dla których siatka może stanowić zagrożenie.