Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Korowanie drewna zasiedlonego.
26.01.2016
2013-07-15

2013-07-15

Ochrona drzewostanów przed kambiofagami.

Korowanie drewna obejmuje drewno zasiedlone uszkodzone przez wiatry (wiatrołomy, wiatrowały) oraz wydzielające się drzewa opanowane najczęściej na brzegu lasu. Zabieg ma na celu ograniczyć liczebność populacji kambiofagów i zredukować ilość miejsc rozwoju, w takim stopniu aby nie powstawały powierzchniowe wylesienia oraz późniejsze procesy cespityzacji a w końcu regres siedliska. Jest to jedyna skuteczna metoda redukcji liczebności kambiofagów możliwa do zastosowania na obszarach chronionych.