Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Monitoring stanu populacji gatunków fauny objętych systemem ochrony Natura 2000
26.01.2016
2014-01-09

Coroczny monitoring stanu populacji rzadkich i zagrożonych gatunków fauny: bielik, sokół wędrowny, cietrzew, derkacz, puchacz, sóweczka, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, podróżniczek, muchówka mała, muchówka białoszyja, gąsiorek, orzesznica, popielica.

Przeprowadzenie szczegółowych obserwacji stanu populacji zagrożonych gatunków fauny jest konieczne dla określenia efektu wykonywanych zabiegów, skali ich oddziaływania oraz charakteru i kierunku zachodzących zmian.