Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Odtwarzanie korytarzy ekologicznych
26.01.2016
2014-10-10

Kompleksowa naprawa grodzeń przyczynia się do osiągnięcia celu odtworzenia korytarzy ekologicznych w dwóch aspektach. W pierwszym ujęciu faunistycznym przebudowane zostaną wcześniejsze zagrody o dużej powierzchni, co umożliwi łatwiejszą migrację jeleniowatych, udrożnienie ich naturalnych korytarzy ekologicznych oraz poprzez rozproszenie ich populacji zmniejszy szkody w drzewostanach. Ograniczenie negatywnego oddziaływania jeleniowatych na proces przebudowy w ujęciu długofalowym umożliwi odtworzenie właściwych siedlisk leśnych oraz powrotną kolonizację przez inne gatunki fauny objęte projektem.