Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Osłony indywidualne.
26.01.2016
2014-06-17

Osłony indywidualne są bardzo skuteczną metodą ochrony sadzonek przed uszkadzaniem. W zależności od wieku drzewka siatka może zabezpieczać małe sadzonki przed zgryzaniem lub starsze drzewka, które przeszły w fazę podrostu przed spałowaniem. Jednocześnie stosowane osłony indywidualne pozwalają na swobodną migrację zwierzyny pomiędzy nimi. Wykorzystywane są głównie do punktowego zabezpieczania nalotów lub podrostów cennych i zagrożonych gatunków drzew i krzewów. Grodzenia indywidualne są bardzo skuteczne również przy ograniczaniu szkód od zajęcy ze względu na zagęszczone oczka siatki.