Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Pielęgnacja odnowień
26.01.2016
2013-07-31

2013-07-31

Pielęgnacje odnowień -  czyszczenia wczesne i późne wykonuje się na siedliskach kwaśnej buczyny, gdzie w warstwie nalotów i podrostów znaczny udział stanowiły gatunki, które stanowią konkurencję dla buka, jodły i jawora. W borach jodłowo-świerkowych w wyniku naturalnego odnowienia, świerk występuje w znacznej przewadze w stosunku do jodły. Zabieg ma na celu właściwe kształtowanie struktury gatunkowej oraz przestrzennej właściwej dla danego siedliska przyrodniczego.