Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Pułapki feromonowe
26.01.2016
2013-08-12

Pułapki feromonowe zawierają substancję wabiącą, która informuje osobniki korników o bogactwie bazy pokarmowej – feromon agregacyjny. Pułapki feromonowe służą w celach prognostycznych - określenia terminu początku rójki oraz stopnia jej nasilenia, co daje informację o stanie zagrożenia drzewostanów. Dodatkowo w ciągu sezonu pułapki feromonowe właściwie obsługiwane są w stanie odłowić ok. 30 do 40% osobników populacji. Do pułapek używa się feromony agregacyjne informujące o bogactwie pokarmu, które wabią osobniki obu płci. Są środkami selektywnymi, skuteczność odłowu ok. 40% populacji korników, nie oddziaływają negatywnie na inne organizmy.