Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Pułapki klasyczne na kornikowate
26.01.2016
2014-04-01

Pułapki klasyczne wykłada się wczesną wiosną. Ich rola polega na wabieniu korników zakładających pierwszą generację, która jest zawsze najbardziej liczna i niebezpieczna. Ułożenie drzew koronami na zewnątrz drzewostanu ma za zadanie silniejsze wabienie korników poprzez stwarzanie korzystniejszych warunków termicznych dla rozwoju pierwszej generacji. Zabieg pełni również ważną rolę prognostyczną wskazując stopień zagrożenia ze strony kambiofagów.