Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Rzadkie sowy w Karkonoszach: sóweczka i włochatka
26.01.2016
2014-09-02

W Karkonoskim Parku Narodowym w zakresie borów górnoreglowych, które zajmują powierzchnię 2381,47 ha  48% stanowią drzewostany w fazie regeneracyjnej, młodocianej i inicjalnej  (uszkodzone wskutek stanu klęski ekologicznej i powierzchniowego zamierania lasu w latach 80-tych XX wieku), natomiast 18% stanowią drzewostany w fazie rozpadu. Taki stan spowodował spadek liczebności populacji sóweczki i włochatki poprzez zmniejszenie areału siedlisk, w których występują oraz ograniczenie miejsc lęgowych. Sóweczka i włochatka zajmują dziuple po dzięciole czarnym lub dzięciole dużym wykute w świerkach o wieku powyżej 100 lat. Silne uszkodzenia drzewostanów świerkowych i pojawienie się młodszych klas wieku na powierzchni łącznie 64 % borów górnoreglowych miało istotny wpływ na ilość miejsc rozrodu dla sóweczki i włochatki. Zaplanowane zabiegi ochronne w projekcie mają na celu zwiększenie bazy lęgowej dla tych gatunków.