Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Sadzenie jodły
06.09.2011
2013-05-06

Jodła jest ważnym komponentem lasów w reglu dolnym oraz borów jodłowych - świerkowo w strefie przejścia regla dolnego w regiel górny. Ze względu na mały zasób dojrzałych drzew jodły ( na terenie KPN zachowało się około 750 drzew) oraz ich przestrzenną izolację wprowadza się odnowienia w postaci kęp, które mają się przyczynć do odtworzenia różnorodności biologicznej kwaśnych buczyn oraz dolnoreglowych borów jodłowo – świerkowych. Wprowadzane nasadzenia jodły w formie kęp stanowią zróżnicowane przestrzennie centra odnowieniowe. Po osiągnięciu dojrzałości centra odnowieniowe będą zasobem, z którego będzie następowało rozprzestrzenianie się gatunku na obszary przyległe w drodze odnowienia naturalnego.