Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Wyznaczanie drzew trocinkowych
26.01.2016
2013-08-28

Wyznaczanie drzew trocinkowych – skuteczne ograniczanie populacji kornikowatych opiera się na wcześniejszym rozpoznaniu zakresu zagrożenia, wytypowaniu drzew zasiedlonych do korowania dla zabezpieczenia terminowego wykonania zabiegu korowania. Prace dostarczają informacji w zakresie ilościowym i przestrzennym o stanie populacji kornikowatych oraz prognozowały stopień zagrożenia od kambiofagów.