Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Wzbogacenie bazy pokarmowej i poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia.
26.01.2016
2013-09-28

Nasiona i pączki jarzębiny i brzozy karpackiej stanowią główną bazę żerową dla cietrzewia w okresie zimowym. Wylesienia w reglu górnym pociągnęły za sobą niekorzystne tendencje – ubytki w gatunkach drzew i krzewów, które stanowią bazę pokarmową dla tego gatunku. Zabieg zapewna wzbogacenie bazy żerowej cietrzewia w zubożonych fragmentach siedlisk górnoreglowej świerczyny sudeckiej, a w konsekwencji poprawę stanu populacji cietrzewia i jego liczebności.

Zabieg zapewna zachowanie mozaiki mikrosiedlisk, szczególnie na styku lasu i powierzchni półotwartych i otwartych, utrzymanie bogactwa tokowisk i miejsc lęgowych (wodzenia młodych), zapobieganie przegęszczenie drzewostanów i ścisłej zabudowy przestrzeni przez korony drzew. W ramach zabiegu usuwane są w pierwszej kolejności gatunki obce dla siedliska.