Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Kanalizacja ruchu turystycznego.
26.01.2016
2014-03-04

System informacyjno edukacyjny dla kanalizacji ruchu turystycznego poprzez wystawianie tablic informacyjnych dla osób odwiedzających Park zapewnia ograniczenia nielegalnej penetracji. Realizacja zadania ogranicza i zmniejsza nielegalną penetrację terenu Parku, zabezpiecza treny lęgowe cietrzewia (okresowe zamykanie szlaków turystycznych za pomocą tablic informacyjnych), edukuje  osoby odwiedzające Park w zakresie zasad korzystania z zasobów Parku.