Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Osiągnięte efekty ekologiczne w projekcie
26.01.2016
2014-12-31
Czyszczenie budek lęgowych
26.01.2016
2014-11-17
Odtwarzanie korytarzy ekologicznych
26.01.2016
2014-10-10
Zabezpieczanie archiwów genetycznych.
26.01.2016
2014-09-30
Czynna ochrona orzesznicy i popielicy
26.01.2016
2014-09-29
Rzadkie sowy w Karkonoszach: sóweczka i włochatka
26.01.2016
2014-09-02
Ograniczenie nielegalnej penetracji terenów lęgowych cietrzewia
26.01.2016
2014-08-07
Kompleksowa naprawa grodzeń powierzchniowych.
26.01.2016
2014-07-10
Osłony indywidualne.
26.01.2016
2014-06-17
Archiwa genetyczne jodły pospolitej
26.01.2016
2014-05-06
Odbezpieczanie sadzonek - ściągnięcie spiralek
26.01.2016
2014-04-23
Grodzenia powierzchniowe
26.01.2016
2014-04-15
Pułapki klasyczne na kornikowate
26.01.2016
2014-04-01
Kształtowanie strefy ekotonu i wzbogacenie bazy żerowej dla pilchów
26.01.2016
2014-03-19
Kanalizacja ruchu turystycznego.
26.01.2016
2014-03-04
Usuwanie sztucznych barier utrudniających swobodną migrację zwierząt
26.01.2016
2014-02-11
Monitoring stanu populacji gatunków fauny objętych systemem ochrony Natura 2000
26.01.2016
2014-01-09
Inwentaryzacja zasiedlania budek lęgowych
26.01.2016
2013-12-03
Zabezpieczanie repelentem przed zgryzaniem i spałowaniem
26.01.2016
2013-11-12
Zabezpieczanie spiralkami sadzonek przed zgryzaniem
26.01.2016
2013-10-29
Zabudowa przeciwerozyjna terenów leśnych
26.01.2016
2013-10-10
Wzbogacenie bazy pokarmowej i poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia.
26.01.2016
2013-09-28
Wieszanie skrzynek i budek lęgowych
26.01.2016
2013-09-20
Wyznaczanie drzew trocinkowych
26.01.2016
2013-08-28
Pułapki feromonowe
26.01.2016
2013-08-12
Pielęgnacja odnowień
26.01.2016
2013-07-31
Korowanie drewna zasiedlonego.
26.01.2016
2013-07-15
Sadzenie jodły
06.09.2011
2013-05-06