Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Kompleksowa naprawa grodzeń powierzchniowych.
26.01.2016
2014-07-10

Kompleksowa konserwacja i przebudowa grodzeń  zapewna przebudowanie dużych zagród na mniejsze jednostki, które umożliwiają odbudowę szlaków ekologicznych i migrację zwierzyny. Jednocześnie niektóre zagrody muszą być przebudowane ze względów technicznych – wytrzymałość słupków świerkowych w terenie 4 – 6 lat oraz wymiana starej siatki o 15 drutach poziomych na siatkę o 25 drutach poziomych. Wprowadzane nasadzenia jodłowe wymagają długotrwałej ochrony (ponad 20 lat), ponieważ w starszym wieku narażone są na intensywne spałowanie, prowadzące do zamarcia drzew.