Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Aktualności
Kształtowanie strefy ekotonu i wzbogacenie bazy żerowej dla pilchów
26.01.2016
2014-03-19

Sadzenie sadzonek m.in. czereśni ptasiej, lipy drobnolistnej, wiązu górskiego, leszczyny; transport mechaniczny sadzonek.

Zabieg ma zapewnić wzbogacanie strefy ekotonu między siedliskami leśnymi a łąkami śródleśnymi oraz wzbogacenie bazy żerowej dla pilchów i dla gatunków bezkręgowców związanych ze strefą ekotonu i łąkami śródleśnymi.